... SIM- . ()

.. - ! . . !


, SIM-   .

"" ,   ,   SIM- .       " ", "   ", "   , ,   ".

" ,   .           , ,   ,    ",    .

,       SIM-;    .

"       ",  .
 
.. - . , , .. , , - , .. . !
 
 
16 2017   : 14331   
, . .