: » » ... 2019

... 2019

,     ,    ,   2019 ,   .

" ,   ,         "
,  .

,    :   ,     , " ,    ".

" , ,           ,   ",  .

, ,     .   ,    ,   ,      , .

" ,   ,          .   , ,    "
,  .

https://ria.ru/economy/20180531/1521781018.html
3 2018   : 3221   
, . .