... !

,   ()   , .

"     -  , ,     . ",        .

    . .   2015 ,     .
 
,   ()    -,       .

,  , , ,   . " , ,  -.  ,   ",  .

, ,     ,   , .  , ,    -     .
    
https://ria.ru/economy/20180801/1525747037.html

3 2018   : 1983   
, . .