УКРАИНА. Заявление на получение бумажного паспорта. Письмо в Редакцию. (скачать)

Дорогая, редакция "Москва - Третий Рим"! Хочу поделиться с вами новым заявлением для получения паспорта-книжечки. Из газеты "Мир". И отредактированный лично мной.

Скачать заявление: ukraina-zayavlenie-pasport-knijka.doc [99,5 Kb] (cкачиваний: 667)

Начальнику

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________ районного відділу                           

Управління Державної служби України

В ____________________ області     

_______________________________ ( ПІБ начальника )  

Неповнолітня дитина_______________________ (ПІБ )

Її законні представники :

Батько_________________________ (ПІБ ) 

Мати___________________________ (ПІБ )

_________________________________ ( адреса )


Заява щодо оформлення паспорта громадянина України

Я,____________________________________________________ р. н., у зв язку з досягненням мною 16 – річного віку та необхідністю отримання паспорта громадянина України, заявляю наступне. Згідно з вимогами ст. 8 Конституції України визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі  Конституції  України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. 

Статтями 1,4,8,10 Закону України « Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ( далі – закон про ЄДДР ) визначено, що в ЄДДР збирається і обробляється за письмовою заявою громадянина конфіденційна інформація про нього з присвоєнням незмінного номера – унікального номера запису в Реєстрі (УНЗР), який формується з персональних даних цього громадянина. 

Відповідно до ст. 32 Конституцією України, ніхто не може зазнавати втручання  в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації  про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Термін « згода » Відповідно до ст. 2 Закону України « Про захист персональних  даних » Означає « добровільне волевиявлення особи за умови її поінформованості ».

Таким чином, відповідно до Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних » Паспорт на ID – картка може  видаватися лише тим громадянам, які погоджуються на збір і обробку персональних даних. 

Рішення і Конституції суду України від 20 січня 2012 року №2 – РП/2012 надано офіційне тлумачення положення ч. 2 ст. 32 Конституції України, зокрема:  збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної  інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. 

Постановою Великої палати Верховного суду від 19 вересня 2018 року у зразковій справі № 8063265/17 ( Пз/9901/2/18, Провадження № 11 – 460заиИ18 ) визнано протиправною відмова територіального підрозділу Державної міграційної служби України у видачі паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної  Ради України від 26 червня 1992 року № 2503 – ХII.  Зобов язано територіальний підрозділ Державної  міграційної служби України оформити та видати позивачці паспорт громадянина України у формі книжечки  відповідно до Положення про паспорт громадянина України № 2503 – ХII. Постанова набрала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст. 129 – 1 Конституції України ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов язковим до виконання. Згідно з частинами 21 – 22 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України зразкове рішення. Великої палати Верховного суду є обов язковим до виконання Державною міграційною службою України як суб єктом владних повноважень ( її відокремленими структурними підрозділами ) Та поширюється на всіх, хто заявляє аналогічні вимоги в аналогічних відносинах, що регулюються одними нормами права.

Користуючись законним правом на добровільне волевиявлення у вирішенні питання щодо обробки персональних даних,  гарантованим статтею 32 Конституції України, заявляю, що не даю згоду на збір і обробку персональних даних. Категорично забороняю  передачу будь-яких даних про себе до Єдиного державного демографічного реєстру; забороняю формування стосовно мене УНЗР ( Будь яких інших ідентифікаторів: цифрових штрих кодових QR – кодових, біометричних тощо ); забороняю використання щодо мене будь-яких засобів ЄДДР.

З огляду на зазначене, на підставі наведених у заяві норм Конституції України, законів України, Постанови. Великої палати Верховного суду від 19 вересня 2018 року у зразковій справі № 805/3265/17 (Пз/9901/2/18, Провадження № 11-460заи18), прошу оформити та видати мені паспорт громадянина України у формі книжечки відповідно до положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503 – ХIІ.

Ми, законні представники неповнолітньої дитини, її батьки, згодні з нашою дитиною, повністю підтримуємо її і разом з нею просимо оформити і видати дитині ________________________________________________  ( ПІБ дитини ) Паспорт громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503 - ХІІ. При цьому наголошуємо, що вказаним Положенням непередбачено внесення даних про особу до ЄДДР, не передбачено формування ( Присвоєння ) УНЗР  ( будь яких інших ідентифікаторів: цифрових, штрих кодових, QR – кодових, біометричних тощо ), непередбачено використання будь яких засобів ЄДДР.

Відповідно до Закону України « Про звернення громадян  » просимо надіслати заявнику письмову відповідь на вищевказану адресу з повідомленням про дату і час оформлення паспорта.  Для оформлення паспорта буде подано копію свідоцтва про народження і дві фотокартки.


  Заявник, дитина _______________________________________ (ПІБ)

Законні представники, батьки:

Батько ___________________________________________(ПІБ)

Мати _____________________________________________(ПІБ)

«_____»_______________________________________ 201__р.

10 ноября 2018   Просмотров: 6 030